top of page
shutterstock_635914376_BW.jpg

הצוות המשפטי שבמשרדנו משלים למעשה את הצד החשבונאי במקרים ובסוגיות שבהם נדרש סיעור מוחות ושילוב של חשיבה חשבונאית וחשיבה לגאלית.

יעוץ משפטי

לא פעם מטשטשים הגבולות שבין עולם החשבונאות לעולם המשפטנות ועריכת הדין. בעולם שבו הגבולות הללו מתערבבים – נדרשים ידע , ניסיון ומומחיות ששילובם יחד יש בכוחם לתת מענה אופטימלי לסוגיות חשבונאיות ומשפטיות מורכבות. SZ שוורץ צדקיה יעוץ פיננסי בע"מ כוללת עורכי דין ומשפטנים המומחים בתחום המסחרי ובתחום דיני העבודה, והפתרונות המשולבים אותם אנו מספקים ללקוחותינו – חוסכים להם לא פעם אלפים רבים של שקלים.

 

שירותי היעוץ המשפטי של הפירמה כוללים:

  1. הכנת חוזי העסקה.

  2. יעוץ בנושא דיני עבודה.

  3. הכנת חוזים והסכמים מסחריים.

  4. הקמת ורישום חברות ברשם החברות.

  5. הכנת פרוטוקולים – לרבות מורשי חתימה, תקנון חברה וכו'

  6. טיפול בנושא סגירת חברות אל מול רשם החברות.

  7. טיפול בקנסות ובאיחורי הגשת דוחות שנתיים אל מול רשם החברות.

  8. טיפול בעדכון רשימת בעלי מניות/דירקטורים אל מול רשם החברות.

  9. אימות חתימות.

bottom of page