top of page

מימון

היועצים הפיננסיים ב-SZ שוורץ צדקיה יעוץ פיננסי בע"מ ינסו למצוא את הדרך המתאימה ביותר עבורכם לצורך גיוס כספים עבור החברה.

אני מציעים שירותי גיוס כספים לחברות בכל הגדלים, מכל ענפי התעשייה.

כשלב ראשוני, אנו מנטרים את המשקיעים המתאימים ביותר עבורכם מתוך רשימת משקיעים שאנו חשופים לה.
התאמה זו נעשית בהתאם לצרכי החברה ולאסטרטגיית הצמיחה של כל חברה וחברה.

 

קשת המשקיעים רחבה והיא כוללת אנג'לס, קרנות הון סיכון, קרנות הון פרטיות, אנשים פרטיים ועוד.

לפירמה קשרים רבים עם משקיעים ישראליים ומשקיעים בינלאומיים.

 

שירותי המימון של הפירמה כוללים:

  • ניתוח דוחות כספיים של החברה (דוחות סטטוטוריים ודוחות פנימיים).

  • ניתוח התחזית הפיננסית של החברה לשנים הבאות.

  • הכנת חומרים חשבונאיים ופיננסים לצורך הצגה בפני משקיעים.

  • זיהוי וניטור משקיעים רלוונטיים לחברה.

  • פנייה ויצירת קשר אל מול המשקיעים הפוטנציאלים באמצעות רשת שיתופי פעולה בישראל ובחו"ל, ובאמצעות הרשת הבינלאומית Allinial Global, בה אנו חברים.

 

למידע נוסף, או לתיאום פגישה צור קשר

bottom of page