top of page

שירותי התייעלות פיננסית

אחת מאבני היסוד של כל עסק -  הינה הליך הבקרה התקציבית.

כל ארגון באשר הוא חייב לשפר בכל עת את התהליכים הפיננסים שלו על מנת לעמוד בקצב צמיחתו.

רואי החשבון בSZ שוורץ צדקיה יעוץ פיננסי בע"מ צברו ניסיון משמעותי בסיוע לעסקים שונים בכל הקשור לשיפור ביצועיהם הפיננסים, תוך כדי הקטנת ההוצאות וגידול בהכנסות, משמע שיפור הרווחיות.

המומחים שלנו מביאים עמם לא מעט "פרקטיקה בעסקים", מזהים חולשות וחוזקות, ומייצרים אסטרטגיות צמיחה יעילות שניתנות ליישום באופן קל ופשוט.

 

שירותי ההתייעלות הפיננסית כוללים:

  • סקירת נהלי עבודה קיימים.

  • הגדרת תהליכים פנים תוך-ארגוניים.

  • ניתוח המחלקה הפיננסית לרבות קביעת שיטות עבודה מומלצות.

  • בחינת תזרים המזומנים והתקציב של העסק.

  • סקירת ומעבר על תהליך השכר.

  • גיבוש אסטרטגיה עסקית יעילה.​

bottom of page