top of page

מענק הרשות לחדשנות

אחת מהדרכים היעילות לגיוס כספים עבור חברות סטארט-אפ טכנולוגיות הינה באמצעות הגוף הממשלתי "הרשות לחדשנות".

הרשות לחדשנות היא רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית בישראל, תוך מתן מענקים לחברות הזנק טכנולוגיות וחברות שנמצאות בשלב הצמיחה.

לרשות החדשנות מספר מסלולי מענק, כשלכל מסלול מאפיינים משלו.

רואי החשבון ב-SZ שוורץ צדקיה יעוץ פיננסי בע"מ מנתחים את נתוני החברה המבקשת את המענק, וזאת במטרה למצוא את המענק המתאים ביותר עבור החברה.

ההתנהלות מול הרשות לחדשנות טומנת בחובה לא מעט קשיים בירוקרטים, וצוות החברה שלנו מתנהל באופן רציף וישיר לאורך כל התהליך אל מול אנשי הרשות. גם לאחר קבלת המענק, רואי החשבון ידאגו למלא ולדווח את כל הדו"חות הנדרשים והדיווחים השוטפים לרשות לחדשנות.

 

למידע נוסף ולתיאום פגישה, צרו קשר

bottom of page