top of page
shutterstock_588944393_BW.jpg

מתווה מס יעיל יכול לחסוך כסף רב לחברות ישראליות, חברות זרות, מרכזי פיתוח, מפעלים, מיזמים טכנולוגיים, סטארטאפים, ועצמאיים. מחלקת המס שלנו מסייעת בהתוויית הדרך המיסויית החסכונית ביותר עבור לקוחותינו.

שירותי מס

"זכותם ואף חובתם של מומחים בדיני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות, כך שלא תהיינה עתירות מס" כך קבע נשיא בית המשפט העליון מ. שמגר בפסק דינו בעניין חזון.

קביעה זו, לה משמעות מרחיקה לכת, מתירה את האפשרות לחסכון מירבי במס  כל עוד ישנו הידע המקיף והמחויבות הנדרשת מצדו של רואה החשבון לייצר ערך אמיתי עבור לקוחותיו.

  

SZ שוורץ צדקיה יעוץ פיננסי מעניקה לחברות, לארגונים ולכל החייב בהגשת דוח לרשויות השונות,  ערך מוסף מסוג זה-  בכל היבטי המיסוי,

כשהיא שמה דגש על יישום של חוקי המס המקיפים תוך כדי ניצולם המקסימלי לטובת הלקוח, וזאת כמובן במסגרת החוק.

בסופו של דבר, זוהי אקסיומה שהצלחת אסטרטגיה פיננסית כוללת מרכיב תכנון מס פרו-אקטיבי.

 

משרדנו מעניק יעוץ וליווי לחברות מכל ענפי המשק השונים להשגת אפיקי מימון, מענקים, תמריצים ממשלתיים והטבות מס בהתאם לחוק עידוד השקעות הון והחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.  מחלקת המיסים מסייעת ומתווה את הדרך תוך תכנון והתאמה אישית, ומספקת שירותי יעוץ שוטפים עבור כלל לקוחותיה לרבות מרכזי פיתוח ומפעלים ומיזמים טכנולוגיים -החל מחברות הזנק ועד תאגידים בינלאומיים בענפים השונים שנאותים לקבל מענקים ותמריצים מלשכת רשות החדשנות או ממרכז ההשקעות במסגרת חוק עידוד השקעות הון. לאחר התעמקות והבנה עסקית עד תומה של מהות העסק, נבחן עבורכם היתכנות, הטבות מסויות ופתרונות יצירתיים העונים על צרכי החברה באשר לקבלת הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון, ולחילופין, היתכנות לקבלת מענקים ותמריצים מרשות החדשנות וממשרד הכלכלה לקבלת הטבות, ייעול וחיסכון לחברה גם לשנים הבאות.  

שירותי המס של הפירמה כוללים:

 • בקורת וסקירה של דוחות התאמה למס בחברות ציבוריות ובחברות פרטיות.

 • בדיקה וייעוץ לגופים השונים בהיבטי המיסוי בישראל, בהתאם לדרישות החוק- תוך     

 • בחינת הרפורמה במס, ועזרה בהכנת הדוחות על כל נספחיהם השונים.

 • ייצוג בפני רשויות המס השונות  (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי וניכויים) .                                                                  

 • הגשת דוחות אישיים של בעלי שליטה לשלטונות המס.

 • תכנון מס וייעוץ מעשי בתחומי המס השונים לרבות מיסוי מקרקעין.

 •  יעוץ שוטף, לרבות הכנת חוות דעת מקצועיות.  

 • תכנון מבנה החזקות והשקעות בארץ, בארה"ב ובאירופה בהיבטי המס השונים.

 • השגת אישורי ניכוי מס במקור עבור תשלומים לספקים בחו"ל.

 • אישורים לשחרור כספים מנאמנות במסגרת מכירת מניות..

 • השגת אישורי תושבות ללקוחות חו"ל.

 • סיוע באמנות המס מול מדינות זרות.

 • סיוע ובניית מתווה בטיפול ניתוק תושבות בישראל מרשויות המס.

 • החלטת מיסוי בעניין מעמד תושבות בישראל כעולה חדש, תושב חוזר לצורך קבלת הטבות מס.

 • סיוע וטיפול בחשיפת גילוי מרצון עבור כספים לא מדווחים.  

 • משיכת פיצויים וקופות פנסיה בפריסת מס.

 • ליווי בהגשת הבקשה למענקים ותמריצים לחברות מו"פ במסלולי התוכניות השנתיים כגון : "קרן מו"פ", תנופה (למיזמים חדשים) ובדיקת התכנות קבלת מענקים ספציפיים הרלוונטיים לפעילות העסק המוגבלות תקופה.

 • סיוע בהכנה והגשת דיווחים שוטפים לרשות החדשנות לאחר קבלת אישור המענק.

 • קבלת אישור לחברות מו"פ להכרה בניכוי הוצאות המו"פ באותה שנה בה התהוו (20 א' לפקודת מס הכנסה) ולא בפריסה ל- 3 שנים כנהוג בחוק.

 • פניה להכרה בחברה כחברה מתחילה / מטרה בהתאם לחוק האנג'לים לצורך ניכוי הוצאות משקיעים.

 • קבלת אישור מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לצורך הכרה במפעל מקדם חדשנות.

 • בניית מתווה מיסוי ובדיקת כדאיות לבחירת מסלולי עידוד.

 • פנייה לרשות המיסים (רולינג) לצורך קבלת החלטת מיסוי להטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון כמפעל מועדף, מפעל טכנולוגי מועדף ועוד- עד להפחתת המס לשיעור מס חברות של 7% מההכנסה החייבת במידת האפשר.

 • מענקי שיווק משרד הכלכלה והתעשייה (כסף חכם, תכנית של"ב (שער לשיווק בינלאומי) קרן הודו-סין וכו'.

 • קבלת הטבות במימון לצורך רכישת רכוש קבוע של מרכז השקעות-  20%-30% מענק בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש.

 • סיוע במסגרות תמריצים אחרים : עידוד השקעות הון וסיוע לתעסוקה, מסלולי כלכלה ירוקה, הפחתת פליטות גזי חממה, הקצאת קרקע בפטור ממכרז ועוד.

bottom of page