top of page

הנהלת חשבונות ושכר

הנהלת חשבונות בכל עסק היא למעשה הכלי שבאמצעותו מתעד בית העסק את פעילותו הפיננסית ע"י רישום תנועותיו הכספיות באופן שוטף. ישנן 2 שיטות שימושיות לניהול חשבונות: מערכת הנהלת חשבונות חד צידית, ומערכת הנהלת חשבונות כפולה. ע"פ השיטה הראשונה, הפעולות הנרשמות והמתועדות הן פעולות הקשורות להכנסות והוצאות בלבד, שיטה שמתאימה לרוב לעסקים קטנים. השיטה השנייה של יישום הנהלת חשבונות הינה "הנהלת חשבונות כפולה".  ע"פ שיטה זו, יש צורך בביצוע רישום כפול של כל פעולה פיננסית באמצעות רישום כל פעולה ב"חובה" או ב"זכות", אל מול כרטיס נגדי. שיטה זו מאפשרת ניהול יעיל יותר, מעקב פיננסי ופיקוח הדוק יותר, ולמעשה מתן תמונה פרטנית ומדוקדקת הרבה יותר בהשוואה ל"שיטה החד צידית".

אנו ב"שוורץ צדקיה ייעוץ פיננסי בע"מ" מתאימים באופן ספציפי את שיטת הנהלת החשבונות המיטיבה יותר עם בית העסק, תוך כדי התייחסות לאופיו, מורכבותו, והיקפו וכמובן בהתאם לצרכיו האישיים. סל השירותים אותו אנו מעניקים ללקוחותינו כולל שירותים רבים, וניתן להתאימו באופן אופטימלי בהתאם לצרכיו של כל לקוח ולקוח.

שירותי השכר כוללים הפקת תלושי שכר חודשיים, קליטת עובדים חדשים בחברה, הפקת דוחות תמחיר למעסיקים, הפקת דוחות ניהוליים ממערכת השכר, טיפול בסיום יחסי עובד-מעביד לרבות חישוב פיצויי פיטורים, ניהול נושא השכר וזכויות עובדים לרבות משא ומתן מול עובדים, ביצוע סימולציות שכר (הפקת תלושי שכר וביצוע התאמות ושינויים "און ליין" בהתאם לדרישות הלקוח, עד לרגע שבו תלוש השכר מאושר ע"י הלקוח). מאחר ונושא השכר הוא הנושא הרגיש ביותר בכל בית עסק, כל התהליך הנלווה לתחום השכר הינו תהליך מובנה ומבוקר מראשיתו ועד סופו. התהליך השוטף  כולל את קבלת נתוני השעות עבור כל אחד מעובדי בית העסק, הזנת הנתונים כפי שנתקבלו במערכת השכר, הפקת תלושי השכר, בדיקה ובקרה לגבי כל אחד מהתלושים שהופקו, שליחת התלושים במייל לאיש הכספים האחראי על נושא המשכורות בבית העסק, קבלת משוב לגבי התלושים שנשלחו, ביצוע התאמות ושינויים (במידת הצורך), שליחה חוזרת של תלושי השכר לאיש הכספים בבית העסק, הפקה ושליחה של דוחות קופות הגמל, והפקה ושליחה של תדפיסי דיווח ("טפסי 102")  לרשות מס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, המשקפים את מהות והרכב התשלום החודשי לכל אחת מהרשויות הנ"ל.

 

השירותים כוללים:

 

  • ניהול ספרים עד לרמת מאזן.

  • תיעוד מסמכים חשבונאיים לרבות תקבולים, תשלומים וחשבוניות מס.

  • שירותי בקרת אשראי.

  • ביצוע תשלומים לספקים.

  • הפקת תלושי משכורת לעובדי החברה.

  • סימולציות של עלויות שכר עבור עובדים פוטנציאליים.

  • ניהול דו"חות בנוגע למשכורות, בהתאם לבקשת הצוות הניהולי.

 

ל-SZ שוורץ-צדקיה שוורץ צדקיה ייעוץ פיננסי קיים ניסיון וידע רב בסביבת עבודה של מערכות ERP ותוכנות הנהלת חשבונות בישראל ובחו"ל, לרבות: SAP, Priority, Hashavshevet ו-Quick Books.

bottom of page