top of page
logo-09.png

SZ שוורץ צדקיה רואי חשבון ויועצים פיננסיים מתמחה במתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ פיננסי לקשת רחבה של עסקים בישראל ובחו״ל.
הפירמה  חברה ברשת Allinial Global- רשת בינלאומית של רואי חשבון ויועצים פיננסיים. ברשת חברות למעלה מ-200 פירמות של רואי חשבון ויועצים פיננסיים, המייצגות יותר מ-80 מדינות בעולם.

 

הטבות המוקנות ללקוחותינו בזכות חברותנו ברשת Allinial Global:

באמצעות החברות ברשת זו, יש באפשרותנו לסייע ללקוחות ישראלים להקים חברות במדינות זרות, לדווח לרשויות מיסים מקומיות ולקבל ייעוץ פיננסי מקומי מתאים,

וכן לסייע לחברות בינלאומיות להתבסס בארץ. בנוסף לכך, חברותנו ברשת תורמת ליצירת קשרים בינלאומיים.
יתרה מזאת, החברות בארגון מאפשרת לנו למצוא משקיעים עבור חברות סטארט-אפ ישראליות ועבור חברות גדולות באמצעות רשת עצומה של כל סוגי המשקיעים: אנג’ל, קרנות אנג’ל, VC, Family Office ועוד.

Tap Into the Power of a Global Community

חברים ב
248
פירמות חברות

עם
688
משרדים

עם קשרים ל
26,011
אנשי מקצוע

ממוקמים ב
85
מדינות

shutterstock_1894440553 [Converted]-01.png
bottom of page