top of page

שירותים מקומיים לחברות בינלאומיות

SZ שוורץ צדקיה יעוץ פיננסי בע"מ מסייעת לחברות בינלאומיות בכל הנושא האופרטיבי של הקמת חברת אם / חברת בת / סניף בישראל, לרבות סיוע בניהול החשבונאי השוטף. לא פעם אנו נתקלים בהתנהלות שוטפת מורכבת ומסובכת בין הישות הישראלית לישות הזרה, ובאמצעות ניתוח הדברים ושימוש בפתרונות אנושיים ופתרונות טכנולוגיים מעשיים אנו מפשטים למעשה את נתיב התקשורת בין שתי הישויות.

לרואי החשבון שבפירמה קיים ניסיון רב במתן שירותים פיננסיים לחברות ישראליות המסונפות לחברות זרות ברחבי העולם.

 

השירותים המקומיים הניתנים עבור חברות בינלאומיות ו/או חברות בנות/אם ישראליות כוללים:

 • הקמת ישות פיננסית בישראל.

 • ניהול מערך הנהלת חשבונות לרבות מערך השכר של החברה בישראל.

 • שירותי נציגות מקומיים אל מול רשויות המס בישראל.

 • הגשת דוחות שנתיים לרשויות המס בישראל.

 • שירותי סמנכ"לות כספים – המותאמים באופן אישי לצרכי החברה.

 • שירותי מס גלובאליים.

 • שירותי אדמיניסטרציה עבור הישות הישראלית ועבור הישות הזרה.

 • טיפול בהעברות כספים בין ישראל לחו"ל (לרבות השגת אישורי ניכויי מס במקור מרשויות המס בישראל).

 • יעוץ אסטרטגי, לרבות תכנון מס מיטבי עבור החברה הישראלית והחברה הזרה.

 • שירותי נאמנות.

 • הטמעת מערכות ERP בהתאם לצרכי הלקוח.

 • ניהול פרויקטים.

bottom of page