שירותי מס

>    שירותי מס

"זכותם ואף חובתם של מומחים בדיני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות, כך שלא תהיינה עתירות מס"

כך קבע נשיא בית המשפט העליון מ. שמגר בפסק דינו בעניין חזון. קביעה זו,לה משמעות מרחיקה לכת, מתירה את האפשרות לחסכון מירבי במס  כל עוד ישנו הידע המקיף והמחויבות הנדרשת מצדו של רואה החשבון לייצר ערך אמיתי עבור לקוחותיו.  

SZ שוורץ-צדקיה ייעוץ פיננסי מעניקה לחברות, לארגונים ולכל החייב בהגשת דוח לרשויות השונות, ערך מוסף מסוג זה בכל היבטי המיסוי, כשהיא שמה דגש על יישום של חוקי המס המקיפים תוך כדי ניצולם המקסימלי לטובת הלקוח, וזאת כמובן במסגרת החוק.

בסופו של דבר, זוהי אקסיומה שהצלחת אסטרטגיה פיננסית כוללת מרכיב תכנון מס פרו-אקטיבי.

 

שירותי המס כוללים:

  • ביקורת וסקירה של דוחות התאמה למס בחברות ציבוריות ובחברות פרטיות.

  • בדיקה וייעוץ לגופים השונים בהיבטי המיסוי בישראל, בהתאם לדרישות החוק - תוך בחינת הרפורמה במס, ועזרה בהכנת הדוחות על כל נספחיהם השונים.

  • ייצוג בפני רשויות המס השונות (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי וניכויים).

  • הגשת דוחות אישיים של בעלי שליטה לשלטונות המס.

  • תכנון מס וייעוץ מעשי בתחומי המס השונים לרבות מיסוי מקרקעין.

  • יעוץ שוטף, לרבות הכנת חוות דעת מקצועיות.

  • תכנון מבנה החזקות והשקעות בארץ, בארה"ב ובאירופה בהיבטי המס השונים.

Screen Shot 2020-07-09 at 11.07.33.png

© 2020 כל הזכויות שמורות לשוורץ צדקיה.

  • facebook
  • linkedin